InstructorMGM Team
TypeOnline Course
DateJan 1, 2021 - Jan 1, 2030
PriceFree
Buy NowBook Now

Warsztat Wystąpienia Scenicznego

Warsztat ten jest częścią projektu MyGrant METAMORPHOSIS. Poniższe materiały mogą być wykorzystane jako dodatek do “Scenariusza warsztatu gier planszowych” w podręczniku MGM Handbook.

Każdy zna korzyści płynące z obcowania z teatrem: pomaga on rozwijać pewność siebie, wyobraźnię, koncentrację czy umiejętności społeczne. Poniższe zajęcia zaprezentują sposoby wykorzystania sztuki scenicznej jako środka do przekazywania idei i zwiększania wrażliwości na otoczenie.

Section 1Konfiguracja przedstawienia
Lecture 1Ewaluacja/krytyka.
Lecture 2Inscenizacja z udziałem publiczności
Lecture 3Wystąpienie sceniczne
Lecture 4Ewaluacja/krytyka.
Section 2Rozgrzewka
Lecture 5Koło hałasów
Lecture 6ZAMKI BŁYSKAWICZNE
Section 3Podstawy Teatru
Section 4Omówienie tematu, w tym burza mózgów
Lecture 8Prezentacja tematu
Lecture 9Burza Mózgów
Lecture 10Prezentacja rezultatów.
Section 5Konfiguracja przedstawienia
Lecture 11Samodzielne opracowanie/odtworzenie scenariuszy
Lecture 12Inscenizacja z udziałem publiczności
Lecture 13Wystąpienie sceniczne
Lecture 14Ewaluacja/krytyka.
Lecture 15Zakończenie
Section 6Quiz końcowy