InstructorMGM Team
TypeOnline Course
DateJan 1, 2021 - Jan 1, 2030
PriceFree

Warsztaty Komiksu

Ten warsztat jest częścią projektu MyGrant METAMORPHOSIS. Poniższy materiał może być wykorzystany jako dodatek do “Scenariusza warsztatów komiksu” w Podręczniku MGM Handbook.

Komiksy, kreskówki i karykatury są dobrym sposobem na zbadanie stereotypowego postrzegania innych kultur. Poniższe informację pokażą, w jaki sposób można wykorzystać komiksy w kontekście edukacyjnym i międzykulturowym.

Section 1Wprowadzenie do komiksu
Lecture 1Komiks jako narzędzie edukacyjne
Lecture 2Kreatywność i wyobraźnia
Lecture 3Znaczenie kolorów
Lecture 4Wprowadzenie do rysowania
Section 2Energizer i inspiracja
Lecture 5Przykładowy Energizer
Lecture 6Inspiracja
Section 3Wywiad i zakończenie
Lecture 7Wywiad z Diego Ficherą
Lecture 8Konkluzja
Section 4Quiz końcowy