Komiksy, kreskówki i karykatury są dobrym sposobem na badanie stereotypowego postrzegania innych kultur. Stanowią one również ścieżkę, która angażuje uczniów w projekty współpracy i dialogi.

Siła obrazów pobudza fantazję uczestników i jest również przydatna w pokonywaniu barier językowych dla młodych ludzi, którzy mają trudności z mówieniem w języku swojego otoczenia.

Komiksy łączą ludzi. Są atrakcyjne i łatwe do naśladowania, ponieważ składają się z obrazków, które bardzo przyjemnie się czyta. Czasami historia składa się tylko z rysunków, a czasami może zawierać również słowa pisane.

Młodzi ludzie są przyzwyczajeni do czytania komiksów, dlatego musimy uznać je za źródło edukacyjne i strategię uczenia się. Ich użycie gwarantuje lepsze uczestnictwo, ponieważ młodzi ludzie czują się bezpiecznie, mogą wyrazić swoje pomysły, sugestie, zastrzeżenia i jest to również sposób, aby ich obecność była widoczna.