Pisanie jest zarówno czynnością manualną, jak i twórczą.

Czym jest kreatywne pisanie?

Kreatywne pisanie ma na celu wyrażenie myśli, uczuć i emocji, a nie jedynie podanie informacji.

Jest szczególną formą pisania, która wykracza poza techniczno-zawodowe umiejętności i obejmuje całą dynamikę tworzenia powieści, krótkich opowiadań, nowel, bajek, baśni i wierszy oraz nie ma praktycznego zastosowania.

Artystyczne pisarstwo jest przede wszystkim pewnym wymiarem bytu, wyrazem własnego ja: kiedy pisarz wymyśla historie, postacie i konstruuje nowe światy, to zawsze wkłada w nie część swojego wnętrza.

Twórcy piszą również często po to, by badać samych siebie, wypełnić luki egzystencjalne, odkryć własną drogę.

Piszemy, aby zbadać i poznać własną kreatywność, emocjonalność, talent i nasz unikalny światopogląd.

Pisanie jest odkrywaniem. Pracując nad opowiadaniem, możemy odkryć, że historia, którą naprawdę chcieliśmy opowiedzieć, wcale nie była taka, jaką nam się wcześniej wydawała. Często jest tak, że zaczynasz z jakąś fabułą w swojej głowie, a potem historia zmierza w zupełnie innym kierunku, odbiegając od pierwotnego tematu.

Pisarze kreatywni przywołują obrazy, zapachy, smaki, myśli, słowa, pobudzają zmysły czytelnika, próbują wciągnąć go w historię, a przede wszystkim starają się odnieść sukces w żmudnym dziele utrzymania wysokiego poziomu niedowierzania, aż do samego końca opowieści.

Twórcy fikcji muszą mieć siłę tworzenia od podstaw całych rzeczywistości, nastrojów i uczuć. Ich słowa będą w stanie wywoływać obrazy myślowe i wkraczać do wyobraźni czytelnika.