Wiersze składają się z wersów. Linie, które są zgrupowane razem w wierszu nazywamy strofą.

Większość wierszy ma rytm, który jest tworzony przez podkreślone (długie) i nie podkreślone (krótkie) części słowa zwane sylabami. Rytm wiersza jest znany jako metrum. Wiersz z dziesięcioma sylabami nazywany jest pentametrem.

Wiele wierszy również rymuje się, co oznacza, że używają one słów, które kończą się tym samym dźwiękiem. Na przykład, “jasny” i “ciasny”. Jednak rym nie zawsze pasuje do tematu uczucia wiersza, więc poeci często piszą wiersze, które się nie rymują. To się nazywa biały wiersz. Poezja bez metrum (rytmu) nazywana jest wolnym wierszem.