W wierszach nie zawsze używa się wyłącznie języka poetyckiego

W wierszach nie używa się tylko języka figuratywnego, a nigdy dosłownego. Język poezji nie różni się zasadniczo od języka życia codziennego.

Wybierz swój rym

Istnieje wiele rodzajów rymów, w tym regularne, nieregularne, daktyliczne, okalające, makaroniczne itd. Jeśli masz zamiar napisać wiersz mieszany językowo, możesz wybrać rym makaroniczny, który rymuje słowa z różnych języków. Na przykład: villa/manilla, amore/favor, sure/kreatur, lay/lei, sitar/gitara itp.

Wybierz swoje metrum

Metrum opisuje układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych z wersu na wers w wierszu.

W poezji nie ma reguł

Nie ograniczaj się i nie myśl o gotowym produkcie. Pozwól sobie na odkrywanie i zabawę z sensem i rodzajem w swoich wierszach.