Uczestnicy mogą teraz zacząć pisać swój wiersz, używając dwóch języków, które wybrali, na wybrany przez siebie temat. Po skończeniu pracy zaprezentują go pozostałym uczestnikom.