W tym ćwiczeniu uczestnicy, po przedstawieniu się pozostałym uczestnikom, proszeni są o wybranie kilku liter alfabetu łacińskiego (wszyscy wybierają po kolei, w kręgu, aż wybiorą sześć/siedem liter) i zapisanie ich na tablicy.

Następnie trener wchodzi na stronę internetową wordfinder.yourdictionary.com i wpisuje wybrane przez uczestników litery. Strona tworzy kilka słów z różną liczbą liter. Każdy uczestnik wybiera słowo z utworzonej listy, wyjaśniając powód, dla którego je wybrał. Proces ten można powtarzać do momentu wybrania 15-20 słów.

Teraz każde słowo z utworzonej listy jest wpisywane przez trenera do Google Translate. Słowa te zostaną przetłumaczone na dowolne języki wybrane przez uczestników, a jednocześnie uczestnicy będą słuchać, jak wymawia się te słowa w wybranych przez nich językach.