W tym ćwiczeniu uczestnicy zostaną poproszeni o zastanowienie się przed warsztatem, jaki jest ich ulubiony poeta i wybranie wiersza z kraju, z którego pochodzą. Następnie, podczas warsztatu, uczestnicy przedstawią siebie, a potem zaprezentują wiersz i powiedzą, dlaczego lubią poetę, który go napisał.