InstructorMGM Team
TypeOnline Course
DateJan 1, 2021 - Jan 1, 2030
PriceFree

Warsztaty Wideo

Te warsztaty są częścią projektu MyGrant METAMORPHOSIS. Poniższy materiał może być wykorzystany jako dodatek do “Scenariusza warsztatów wideo MY24h” w Podręczniku MGM.

Jednym z głównych celów filmu jest przekazywanie wiadomości. Poniższe lekcje będą dotyczyły wideo jako medium oraz jego różnych funkcji i zastosowań.

Section 1Wprowadzenie
Lecture 1Wideo w społeczeństwie
Lecture 2Znaczenie filmów wideo
Lecture 3Ćwiczenie na konfrontację
Lecture 4Siła filmów wideo
Section 2Jak zrobić film wideo?
Lecture 5Zasada Trójpodziału
Lecture 6Dodatkowe narzędzia kompozycyjne
Lecture 7Kąty kamery
Lecture 8Rozmiary ujęć
Lecture 9Scenorys
Lecture 10Montaż wideo
Lecture 11Wywiad z praktykującym projektantem multimediów
Section 3Zakończenie
Section 4Τελικό Κουίζ
Section 5Quiz końcowy