MyGRANT METAMORPHOSIS – funded by the European Union

Odcisk

Właściciel strony

Arbeitskreis Ostviertel e.V.
Bennostraße 5
48155 Münster
Niemcy

Menedżer: Daniela Elsner
I przewodnicząca: Katharina Könning
2. przewodniczący: Christoph Kattentidt

Telefon: +49 251 60967-3
Faks: +49 251 609677-7
E-mail: info [at] bennohaus [dot] de
www.bennohaus.de
www.ostviertel.ms

Zarządzanie zawartością

Daria Jaranowska

Zarządzanie techniczne

Arbeitskreis Ostviertel e.V.
Johannes Bacia
Bennostraße 5
48155 Münster
Niemcy

Hosting

Rosebud Media Gbr
Ruhrstraße 11a
22761 Hamburg
www.rosebud-media.de

Projekt logo

Mohamed Osama

Zrzeczenie się odpowiedzialności

1. treść oferty online
Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do natury materialnej lub niematerialnej, spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor nie ponosi winy umyślnej lub rażącego zaniedbania.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Części stron lub cała publikacja wraz ze wszystkimi ofertami i informacjami może zostać rozszerzona, zmieniona, częściowo lub całkowicie usunięta przez autora bez osobnej zapowiedzi.

2. referencje i linki
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron – chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę.
Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym dystansuje się on wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po umieszczeniu linku. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w obrębie własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych utworzonych przez autora baz danych, do których możliwy jest dostęp z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której odsyła link, a nie ten, kto umieścił link do danej publikacji.

3. prawo autorskie i prawo o znakach towarowych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać samodzielnie stworzone zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji.
Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

4. prawna ważność tego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo odesłani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub nie są prawidłowe, to nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.